1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Отчитане и Финанси

Обединени Идеи за България”(ОИБ) е организация от млади българи, намиращи се в различни страни, които даряват своето лично време и опит за реализирането на обществено-значими проекти. Тази особеност на ОИБ е причина да обособим отделен екип, който се занимава с финансовото отчитане и бюджетирането на организацията.

Водени сме от принципите на пълната (финансова) прозрачност за нашите дейности и стремежа към висока ефективност, постигната с ниски и оправдани разходи, при осъществяване на каквито и да е инициативи. От нашите партньори и приятели търсим и очакваме следването на подобни цели.

 

ОИБ има вътрешна онлайн платформа, в която се съхраняват всички съпътстващи документи, свързани с приходите и разходите на организацията (достъпни за преглед на всичките членове на ОИБ), ковчежник с едногодишен мандат, който въвежда приходите и разходите в счетоводен журнал. Друг член на финансовия екип се занимава със създаването на годишен отчет. Отчетът за 2013 може да видите тук:

 

Вътрешна прозрачност и приемственост

 

Основно предизвикателство пред ОИБ е различното местожителство на членовете ни. През 2013, в организацията членуват 35 души, които учат и работят в България, Германия, Канада, САЩ, Франция, Великобритания, Австрия и Холандия. За да има информираност и приемственост, ОИБ изпраща редовен имейл-нюзлетър до всички членове, провежда задължително ежегодно общо събрание и голям брой ad hoc срещи за целите на отделни проекти. Ежеседмично се излъчват и емисия на онлайн радиото Идея

Share