1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Образование и предприемачество

Тема: Разпространяване на социалното предприемачеството

Модератор: Йоана Атанасова (Идействай, Start It Smart)


Развиване на нови и интересни начини за разпространение на предприемачеството и социалното предприемачество сред ученици, обучаващи се във Варна и областта. Всичко това с цел за насърчаване на варненските младежи да бъдат търсещи и амбициозни, активни в преодоляването на обществени предизвикателства, самостоятелни в своето (кариерно) бъдеще.


Въпроси, на които трябва да си отговори екипът:

 

  • Какви проблеми реалистично биха могли да бъдат адресирани от ученици с техни социално-предприемачески инициативи?

  • От кого зависи още мнението на ученици, към кого може също да насочим потенциални проекти (освен директно към ученици)?

  • Проблеми, които биха възникнали преди и по време на реализацията на бъдещия проект. Как да въвлечем младите хора в процеса на работа? С какво да ги мотивираме?

 

Примери за проекти:

 

  • Организиране на семинари, лекции, серия от неформални обучения. (напр. Идействай)

  • Провеждане на състезания (напр. Твоят проект, Junior Achievement)

  • Инициативи, насочени към учители, родители и ролеви модели на учениците

 

Share