1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Култура на взаимопомощ

Тема: Култура на взаимопомощ

Модератор: Таня Иванова

 

Една от тенденциите, които се наблюдават не само в България, а и в световен мащаб, е неравномерното разпределяне на ресурси между хората. В следствие това води до разединяване на гражданското общество, отчуждаване, незаинтересованост и пасивност от страна на гражданите към недостатъците на обществото, в което живеят. Въпреки това, в последните години се усеща все по- висока гражданска заинтересованост и активност спрямо решаването на общи социални/ граждански проблеми. Има множество (само)инициативи, фондации, сдружения, неправителствени организации, които работят усилено в тази посока с цел спомагане за решаването на даден казус, касаеш тях и техните съграждани т.е. на принципа на взаимопомощта. Ето защо смятаме, че взаимната помощ във всичките и форми, е начинът да подобряваме средата, в която живеем, по начинът, по които искаме.

 

Въпроси, на който искаме да отговорим:

 

  • Какво разбираме под взаимопомощ?

  • Може ли тя да има негативни последици?Ако да, как да ги избегнем?

  • Как гражданите на Варна може да обменят идеи, опит и да си бъдат взаимно полезни?

  • За кои социални проблеми бихме искаме да намерим решение?

  • Как можем да изградим споделена визия, която да бъде реализирана след това?

 

Примерни проекти:

  • Умален проект на хранителна банка за Варна

  • Групи за взаимопомощ (принципа на self help groups)

  • Усеща се липсата на адекватни старчески домове, но е възможно да се направят подобрения или редовни посещения на пенсионерските клубове

Share