1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Лечение без граници


Само един от пет българи, потърсили помощ от държавата, получава
 средства за лечение в чужбина. Дори и той е изправен пред редица ограничения и бюрократичен хаос. Проектът цели изграждане на механизъм, който да подпомага процесите, съпътстващи лечението на българите в чужбина. За да изпълни това си намерение, екипът планира изграждане на онлайн платформа, чрез която пациентите ще могат да представят историята си. Отделно, помощ на пациентите ще бъде оказана и на локално ниво – чрез съдействие при организиране на пътуване, акомодация, регистрация в болницата, комуникация с персонала.

 

Актуални новини към 30.11.2013г.

"Сайтът ни - www.lekuvam.se - вече е активен! Имаме Twitter, LinkedIn и вътрешна работна фейсбук-група за всички хора от екипа. Не на последно място - интервю по БНТ! "

 

 

Share